ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Προσφορά στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς προνομιακής τιμής για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ArcGIS) που διοργανώνει η Marathon Data Systems. περισσότερα...

Ειδήσεις-Νέα

Προκήρυξη της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδας για την Υποτροφία "Αθανάσιου Σωτηρούδα" ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

logo Εντομολογική Εταρία ΕλλάδαςΗ Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος δημοσίευσε την προκήρυξη μιας (1) Υποτροφίας "Αθανάσιου Σωτηρούδα", που αφορά σε μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου ή δεύτερου κύκλου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, στα γνωστικά αντικείμενα «Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων» ή «Απεντομώσεις/Μυοκτονίες» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Σε περίπτωση μη υποβολής προτάσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα θα αξιολογηθούν προτάσεις και στο γνωστικό αντικείμενο «Έντομα Υγειονομικής Σημασίας».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2017.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Προκήρυξη.

Προκηρύξεις Υποτροφιών Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδας ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018

logo Εντομολογική Εταρία ΕλλάδαςΗ Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδας δημοσίευσε την προκήρυξη για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου και δεύτερου κύκλου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, στα γνωστικά αντικείμενα «Εντομολογία», «Ακαρεολογία» και «Νηματωδολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2017.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Προκήρυξη.

Προκηρύξεις Διαγωνισμών για εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και Σχεδίων Διαχείρισης των Περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας

logo ΥΠΕΚΑΤο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε δύο προκηρύξεις διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με τίτλους: 1. «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000» και 2. «Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura2000», που αποσκοπούν στην θεσμική θωράκιση όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας.
Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr –Υπουργείο/Προκηρύξεις Διαγωνισμών).
Η κατάθεση των προτάσεων ολοκληρώνεται στις 10 Νοεμβρίου 2017 στις 11:00 το μεσημέρι.

Προσκλήσεις Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Πρόγραμμα ΑλιείαςΣτους ακόλουθους Συνδέσμους θα βρείτε τις Προσκλήσεις Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2014-2020 που δημοσιεύτηκαν στις 2 Οκτωβρίου 2017:

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 2 "Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια" Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 (Λήξη Υποβολής Προτάσεων 10-01-2018)

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 1 "Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους" Μέτρα 3.1.8 & 4.1.20 (Λήξη Υποβολής Προτάσεων 10-01-2018)

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 "Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας" Μέτρο 3.4.4 (Λήξη Υποβολής Προτάσεων 18-01-2018)

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 1 "Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων" Μέτρο 3.1.22 (Λήξη Υποβολής Προτάσεων 10-01-2018)

Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020

CLLD LEADERΔημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 2635/13-09-2017 που καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020»,
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το ΦΕΚ 3313/Β/20-9-2017 δημοσίευσης της ΚΥΑ.

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής ορισμένων γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020

υπουργείο ανάπτυξης και τροφίμωνΔημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση 1013/95296/13-9-2017 καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το ΦΕΚ 3256/Β/18-9-2017 δημοσίευσης της ΥΑ.

Προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για το έργο των Δασικών Χαρτών

εθνικό κτηματολόγιοΜε την ΚΥΑ Αριθμ. 158969/2987/18-9-2017 αποφασίστηκε η πρόσληψη από την Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. 70 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ειδικότητας Δασολόγων και 30 ΤΕ Δασοπόνων, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το ΦΕΚ 3327/Β/2017 δημοσίευσης της ΚΥΑ.