Θέσεις-Προτάσεις

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ανταποκρινόμενο στο αίτημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υπέβαλλε τις προτάσεις του επί του σχεδίου του Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021"

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στην πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς και στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, τις προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου "Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ"

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/ Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών/ Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού / Τμήμα Εκμηχάνισης και Εξηλεκτρισμού Γεωργίας τις προτάσεις του επί του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης για τις επιθεωρήσεις εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, στο πλαίσιο της διενέργειας της σχετικής διαβούλευσης από το αρμόδιο τμήμα του ΥπΑΑΤ.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 5ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παρουσιάζει τις προτάσεις του για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και εν συνεχεία, προωθήθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της διενέργειας της σχετικής διαβούλευσης.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 4ης και 5ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τις προτάσεις του για τις νέες προσκλήσεις των μέτρων του ΠΑΑ 4ης και 5ης Προγραμματικής Περιόδου.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

ΜΑΪΟΣ 2013

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τις απόψεις - προτάσεις του για τη 2η Εγκύκλιο Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 2014-2020, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση των προτάσεων του Επιμελητηρίου.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

ΜΑΪΟΣ 2013

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΓΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθ. Τσαυτάρη επιστολή, που αφορούσε στη σχεδιαζόμενη συγχώνευση του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ) με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ).

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.