ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα - 210.3618118 - geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Θέσεις-Προτάσεις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΔ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφειάρχες Στερεάς Ελλάδας εκφράζει τη στήριξή του στις προσπάθειες της Περιφέρειας για άρση της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας από τα Ευρωπαϊκά  Κοινοτικά Ταμεία. 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

Εκτύπωση

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τις προτάσεις του για την εφαρμογή της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση της πρότασης του Επιμελητηρίου.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

Εκτύπωση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

ΜΑΪΟΣ 2015

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με παρέμβασή του στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία της Πάρνηθας, μετά την επισήμανση των παραβάσεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου κατά την απευθείας ανάθεση δασικής μελέτης, ζητά την άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης. 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

Εκτύπωση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του προς την κεντρική υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ζητάει την παρέμβαση του Επιμελητηρίου για την προώθηση θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και συγκεκριμένα: α)την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος των υποτροφιών του ΙΚΥ β) τον εμπλουτισμό του προγράμματος των υποτροφιών σε τομείς που εμπίπτουν σε γεωτεχνικά επιστημονικά πεδία και γ) την πλήρη διαφάνεια στην επιλογή των υποτρόφων.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής σε μορφή pdf.

Εκτύπωση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 145116/2011

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του στις Περιφειακές υπηρεσίες της περιοχής αρμοδιότητάς του, που γνωμοδοτούν κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων για άρδευση ή αστική και περιαστική χρήση που περιλαμβάνει άρδευση χώρων πρασίνου, επισημαίνει ότι η ορθότητα της μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής της προτεινόμενης επαναχρησιμοποίησης είναι βαρύνουσα, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας κατά τη διαδικασία των γνωμοδοτήσεων να ελέγχουν εάν οι σχετικές μελέτες έχουν συνταχθεί από έχοντες επιστημονική επάρκεια, διαφορετικά να μην τις αποδέχονται. 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής σε μορφή pdf.

Εκτύπωση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020

ΜΑΪΟΣ 2014

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, τις προτάσεις του επί του Σχεδίου του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" 2014-2020.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων σε μορφή pdf.

Εκτύπωση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΜΑΙΟΣ 2014

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  επιστολή με την οποία τονίζει την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για την ανάπτυξη της γεωθερμίας στη χώρα μας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής σε μορφή pdf.

Εκτύπωση