ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Ειδήσεις-Νέα

Φορολογικές Δηλώσεις 2016: Συνοπτικός Πρακτικός Οδηγός για τους Γεωτεχνικούς

Η Οικονομική Υπηρεσία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με τον οικονομολόγο κ. Χρήστο Κοπατσάρη (Φοροτεχνικός Α’, Διαμεσολαβητής, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας) και σε υλοποίηση απόφασης που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Επιμελητηρίου στην 7η/2016 συνεδρίασή του, συνέταξε και εξέδωσε «Συνοπτικό -Πρακτικό Οδηγό Φορολογικής Δήλωσης έτους 2016», προκειμένου να διευκολύνει τους γεωτεχνικούς κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης και να επισημάνει τα πιο σημαντικά στοιχεία -σημεία της τελευταίας.

Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τον Πρακτικό – Συνοπτικό Φορολογικό Οδηγό για τους Γεωτεχνικούς.

Εκτύπωση

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο: Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου ή Βιολόγου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου ή Βιολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την ανάληψη υπηρεσίας, με δυνατότητα παράτασης, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Εντομολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επισκοπήσεις (surveys) για την αναγνώριση και διατήρηση της Χώρας ως Προστατευόμενης Ζώνης (ΠΖ) κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας για την περίοδο από 10 Δεκεμβρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2016»

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Εκτύπωση

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο: Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την ανάληψη υπηρεσίας, με δυνατότητα παράτασης, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επισκοπήσεις (surveys) για την αναγνώριση και διατήρηση της Χώρας ως Προστατευόμενης Ζώνης (ΠΖ) κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας για την περίοδο από 10 Δεκεμβρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2016»

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Εκτύπωση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση του ΓΠΑ για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αρχιτεκτονική Τοπίου»

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσίευσε ανακοίνωση – πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική Τοπίου» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η  30η Ιουνίου 2016.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

Εκτύπωση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση του ΓΠΑ για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής»

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσίευσε ανακοίνωση – πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2016. 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

Εκτύπωση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΓΠΑ «Αγροβιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας»

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσίευσε ανακοίνωση – πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγροβιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2016. 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

Εκτύπωση

ΙΚΥ: Προκήρυξη προγράμματος υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, που γίνεται μόνο ηλεκτρονικά,   είναι η 30η Ιουνίου 2016 και ώρα 13:00. Έως και την 7η Ιουλίου 2016 οι αιτούντες πρέπει να διαβιβάσουν στο ΙΚΥ πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά και την αίτηση που υπεβλήθη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες ή στα τηλέφωνα του Τμήματος Διαγωνισμών 210-3726346, 210-3726395 και 210-3726394.

Εκτύπωση