ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Ειδήσεις-Νέα

Ανακοίνωση του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για εθελοντική προσφορά σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες νέων

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους γεωτεχνικούς για τα μαθήματα που αφορούν στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής, που παρέχονται σε κρατούμενους του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνας και σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών που συμμετέχουν στο θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση Ραφήνας, με πρωτοβουλία του συναδέλφου γεωπόνου κ. Κ. Στεφανάκη.

Στο πλαίσιο αυτό, επειδή οι ανάγκες είναι πολλές και απαιτείται η συμπαράσταση και συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων, καλούνται οι συνάδελφοι γεωτεχνικοί  να βοηθήσουν στα ακόλουθα: Διδασκαλία γεωτεχνικών μαθημάτων, πρακτική εφαρμογή αγροτικών δραστηριοτήτων, συμβολή στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, εξεύρεση χορηγιών (φυτευτικό υλικό, υλικά κατασκευών κ.α.), οργάνωση των ομάδων μαθητών σε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ..

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική ανακοίνωση.

Εκτύπωση

Προκήρυξη ΠΜΣ «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος».

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 -2017 ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα πέντε (75) φοιτητές (15 ανά κατεύθυνση), ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 1 Ιουνίου έως και 9 Σεπτεμβρίου 2016, αυτοπροσώπως ή με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην Προκήρυξη του ΠΜΣ.

Εκτύπωση

Προκήρυξη ΠΜΣ «Αυτοματισμοί στις αρδεύσεις, τις γεωργικές κατασκευές και στην εκμηχάνιση της Γεωργίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αυτοματισμοί στις αρδεύσεις, τις γεωργικές κατασκευές και στην εκμηχάνιση της Γεωργίας» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έως 15 Σεπτεμβρίου 2016, αυτοπροσώπως ή με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην Προκήρυξη του ΠΜΣ.

Εκτύπωση

ΗΣΙΟΔΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

Σας ενημερώνουμε για τις θέσεις εργασίας γεωπόνων που μας έστειλε τον Ιούλιο του 2016 το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου (ΗΣΙΟΔΟΣ).

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Εκτύπωση

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς για το έτος 2016

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου: "Βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς στα καστανοδάση και στους καστανεώνες της χώρας για το έτος 2016 - Παρασκευή και προμήθεια μυκητικών εμβολίων".

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, και ειδικότερα: τέσσερα (4) άτομα πτυχιούχους του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή του Τμήματος Γεωπονίας ή επιστήμονες με ειδίκευση στη Μυκητολογία (που να αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο) με αντικείμενο την παρασκευή και προμήθεια 408.351 μυκητικών εμβολίων για την βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς. Προτάσεις υποβάλλονται μέχρι και την 13η Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Εκτύπωση

ΗΣΙΟΔΟΣ: Θέσεις εργασίας Ιούνιος 2016

Σας ενημερώνουμε για τις θέσεις εργασίας που μας απέστειλε τον Ιούνιο του 2016 το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου (ΗΣΙΟΔΟΣ).

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Εκτύπωση

Φορολογικές Δηλώσεις 2016: Συνοπτικός Πρακτικός Οδηγός για τους Γεωτεχνικούς

Η Οικονομική Υπηρεσία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με τον οικονομολόγο κ. Χρήστο Κοπατσάρη (Φοροτεχνικός Α’, Διαμεσολαβητής, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας) και σε υλοποίηση απόφασης που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Επιμελητηρίου στην 7η/2016 συνεδρίασή του, συνέταξε και εξέδωσε «Συνοπτικό -Πρακτικό Οδηγό Φορολογικής Δήλωσης έτους 2016», προκειμένου να διευκολύνει τους γεωτεχνικούς κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης και να επισημάνει τα πιο σημαντικά στοιχεία -σημεία της τελευταίας.

Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τον Πρακτικό – Συνοπτικό Φορολογικό Οδηγό για τους Γεωτεχνικούς.

Εκτύπωση