ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Σημαντικά Γεωτεχνικά Νέα

Επιτροπές Παραρτήματος


Είναι μη αμειβόμενες επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος. Έργο τους είναι η επεξεργασία και διατύπωση απόψεων για συγκεκριμένα επαγγελματικά ή επιστημονικά θέματα., καθώς και για Νομοσχέδια ή Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων γεωτεχνικού ενδιαφέροντος. Τα πορίσματα των επιτροπών μετά από επεξεργασία και οριστικοποίηση από την Δ.Ε. του Παραρτήματος κατατίθενται στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.