ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στους Υπουργούς  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.κ. Μ. Χρυσοχοϊδη και Κ. Σκανδαλίδη αντίστοιχα, τις απόψεις του για τη μεταφορά του Τομέα Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word