ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γ. Παπανδρέου και στους Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης κ.κ. Ε. Βενιζέλο και Θ. Πάγκαλο επιστολή με την οποία εκφράζει τις απόψεις του για την επιχειρούμενη κατάργηση του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών - ΙΓΜΕ. 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word