ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Επιτροπή για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Νέων Οδικών Έργων Αττικής

Συγκροτήθηκε με Απόφαση της 2ης/4-3-2009 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Παραρτήματος

Μήλιου Ελεάννα, Ιχθυολόγος - Συντονίστρια
Βαλαδάκη Αικατερίνη, Γεωλόγος
Μπλουκίδης Κωνσταντίνος, Γεωπόνος
Μπόκαρης Νικόλαος, Δασολόγος
Τσιφουτίδης Γεώργιος, Γεωλόγος