ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Επιτροπή για τη Δομή και Οργάνωση Υπηρεσιών Ελέγχου Τροφίμων του Υπ.Α.Α.Τ.

Συγκροτήθηκε με Απόφαση της 9ης/14-9-2009 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Παραρτήματος

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Γεωπόνος - Συντονιστής
Βάγιας Νικόλαος, Γεωπόνος
Βλασιώτης Χρήστος, Κτηνίατρος
Εξαρχόπουλος Γεώργιος, Κτηνίατρος
Μπλουκίδης Κωνσταντίνος, Γεωπόνος