ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Επιτροπή για την Αποκατάσταση Καμένων Εκτάσεων Ανατολικής Αττικής

Συγκροτήθηκε με Απόφαση της 9ης/14-9-2009 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Παραρτήματος

Κραββαρίτης Κωνσταντίνος, Δασολόγος - Συντονιστής
Μπόκαρης Νικόλαος
, Δασολόγος - Συντονιστής
Αγγελόπουλος Αντώνιος, Γεωλόγος
Αντωνίου Παναγιώτης, Γεωπόνος
Βάγιας Νικόλαος, Γεωπόνος
Ζάγκας Θεοχάρης, Δασολόγος
Καλπαξίδης Αν/σιος, Δασολόγος
Καρέτσος Γεώργιος, Δασολόγος
Παπανικολάου Δημήτριος, Γεωλόγος
Στεφανίδης Παναγιώτης, Δασολόγος
Φραγκιαδάκης Γεώργιος
, Δασολόγος
Χλύκας Νικόλαος, Δασολόγος