ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Επιτροπή για τα προβλήματα Ρύπανσης του Ασωπού

Συγκροτήθηκε με Απόφαση της 10ης/21-10-2009 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Παραρτήματος

Αγγελόπουλος Αντώνιος, Γεωλόγος - Συντονιστής
Αλεξόπουλος Απόστολος, Γεωλόγος
Βάγιας Νικόλαος, Γεωπόνος
Βλασιώτης Χρήστος, Κτηνίατρος
Μπλουκίδης Κων/τίνος, Γεωπόνος
Οικονόμου Ηλίας, Δασολόγος
Πούλιου Ελένη, Ιχθυολόγος
Τσώκος Ανδρέας, Γεωλόγος