ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διοικούσα Επιτροπή

Η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που αναδείχτηκε από τις εκλογές της 22/04/2018, μετά την από 21/06/2018 συγκρότησή της σε σώμα, είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος: Λουκιανός Κοντέλας, Γεωπόνος
Αντιπρόεδρος: Ευαγγελία Κώτση, Γεωλόγος
Γενικός Γραμματέας: Μπόλλας Αντώνιος, Γεωπόνος
Οργανωτικός Γραμματέας: Αθανάσιος Ρέππας, Δασολόγος
Ταμίας: Καμπόλης Σταμάτιος, Ιχθυολόγος

Μέλη:

 

 

Αλλυσανδράκης Αντώνιος, Κτηνίατρος
Δανδουλάκης Εμμανουήλ, Γεωπόνος
Δραμητινός Ιωάννης, Δασολόγος
Περλέρος Βασίλειος, Γεωλόγος
Ρίζος Σπυρίδων, Γεωπόνος
Χαριτόπουλος Θεόδωρος, Κτηνίατρος