ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Γεωπόνοι

Πρόεδρος:

Ειρήνη Κυριακίδου

Γραμματέας:

Περικλής Τζαμαλής

Μέλη:

Γεώργιος Γκίνης

Θεοδόσιος Μπενάτος

Μαρία Παπαευθυμίου